Gopshus Turist & Lägergård • Nissvägen 4 • 792 94 Mora • Tel: 0250-700 04 •